התקשרו עכשיו 
054-7820907
Facebook
 
10 עקרונות חשובים על שסתומים אל חוזרים.

1. שסתומים אל חוזרים הינם מרכיבים החשובים ביותר בתכנון מערכות שאיבה יעילות .

2. שסתומים אל חוזרים מהווים " עקב אכילס " של מערכות שאיבה ולכן החשיבות הרבה בתכנון ובהתקנה .

3. שסתומים אל חוזרים יבחרו לפי תפקידם והזרימה דרכם ולא רק לפי קוטר הצינור .

4. הלם מים משפיע על שסתומים אל חוזרים ובחירת שסתום מתאים יצמצם את עצמתו .
    הלם מים הינו כתוצאה מעצירה פתאומית של הזרימה בעת סגירה מהירה של מגוף או עצירת פעולתה
    של משאבה ועקב השינוי בכוון הזרימה נוצר גל הלם בצנרת ומכה חזקה על תושבת השסתום .

5. בחירת שסתום אל חוזר שקוטרו קטן מידי יגרום לעליה בהתנגדות הצנרת ובכך לעליה בצריכת האנרגיה .

6. בחירת שסתום אל חוזר שקוטרו גדול מידי יגרום לשחיקתו המוקדמת ותקלות בחלקיו הפנימיים .

7. שסתום אל חוזר שנבחר בהתאמה, תקינותו תישמר לאורך זמן רב וכן על משפיע על אורך חיי המשאבה
    ושאר חלקי האביזרים והצנרת .

8. קיימת חשיבות שבעת פעולתו גם בזרימות נמוכות יפתח השסתום במלואו בהתבססות על ספיקת המקסימום .

9. אטימה מתכת על מתכת בדרך כלל עשויה לגרום לזרימה חוזרת מועטה אך אטימה על אלסטומרים
    (תושבת רכה) כגון BUNA-N   או VITON ( סוגי גומי ) נותנים תוצאה של אטימה הרמטית .

10. הצנרת לפני ואחרי שסתום אל חוזר צריכה להיות ישרה ובאורך לפחות 5 פעמים קוטרו של השסתום .