התקשרו עכשיו 
054-7820907
Facebook
המלצות          
 

שמואל יעקב - ועד שכונת מרום שיר ב"ב 
אמנון אתה איש יקר! איכפתי ולא עצלן. באת מהר, בדקת, כתבת, והכל בעלות הוגנת. ואתה ממשיך לתמוך ממש כמו חבר, התנהגותך "נדירה" לשוק בזמננו...ה' ישמור עליך ותראה הצלחה בכל אשר תפנה.
המון תודה
שמואל