התקשרו עכשיו 
054-7820907
Facebook
שסתום אל חוזר          
 

שסתום אל  חוזר 
משאבות ביוב וניקוז טבולות למרתפים  - קיים מגזר גדול של בתים צמודי קרקע אשר קיים בהם קומת מרתף . במרבית המרתפים מותקנים מערכות מים וביוב לאסלות , מקלחות , כיורים , מטבחון ומכונות כביסה. הבעיה העומדת לפני בעלי הבית הינה כיצד לסלק את השפכים מקומת המרתף אשר נמוכה משמעותית ממערכת הביוב המרכזית של הבית והעירייה . הפתרון הנפוץ ביותר הינו בניית תא שאיבה במקביל למרתף הנמוך ממנו על מנת לאפשר לביוב המרתף לזרום אליו והתקנת משאבה טבולה המתאימה להעברת ביוב המחוברת לצינור סניקה .
 
דרך צינור הסניקה מובלים השפכים מהמשאבה אל שוחת קליטה הנמצאת בגובה הקרקע של חצר הבניין וממנה בגרוויטציה אל צינורות ושוחות האיסוף של העירייה .
על מנת שלא תיוצר זרימה חוזרת בצינור הסניקה אל תוך תא השאיבה נידרש לבצע " גמל " ז"א הרמת צינור הסניקה בצורת האות "ח" כשגובהו לפחות 40 ס"מ מעל מכסה שוחת הביוב הקולטת . כל עוד מערכת הביוב העירונית קולטת את שפכי הבית , אין מתקיימת זרימה חוזרת של שפכים לתא המשאבה . בעיה חמורה עולה כאשר קיימת תקלה בצנרת עירונית ושוחות הביוב בחצרות הבתים מתמלאות בשפכי העיר ,למצער , אין השפכים פורצים ממכסאות הבטון הכבדות ובמצב קיצון זה ובאופן מיקרי משאבת הביוב נכנסת לפעולה .
 
עם פעולתה מתמלא צינור הסניקה המוביל את השפכים אל השוחה המלאה ביוב וברגע הפסקת פעולתה זורמים כל השפכים חזרה וממלאים את תא השאיבה . סדר פעולה כזה עשוי לקרות מספר פעמים עד מצב תקלת עצירת המשאבה ומרגע זה השפכים הממלאים את השוחה בחצר עוברים דרך צינור  הסניקה והמשאבה וממלאים את תא השאיבה משם הדרך קצרה להצפת המרתף בביוב גלמי המגיע מהצנרת העירונית .  הפתרון המומלץ למצב קיצון זה הינו התקנת שסתום אל חוזר המתאים למעבר ביוב על צינור הסניקה  וכך למנוע זרימה חוזרת של שפכים  לתא המשאבה . להלן הצגת שסתום אל חוזר כדורי אנכי במבנה פלסטי HDPE  מתאים לקוטר צנרת הסניקה  75 מ"מ .למידע לגבי תאי שאיבת ביוב , צנרת ושסתומים מתאימים , בחירת משאבה מתאימה , פיקוד והגנות למנוע אל תהססו לפנות לקבלת יעוץ מקצועי .