קבלנים ויזמים

 ייעוץ ופיקוח (הנדסה יישומית) לחדרי המשאבות.

בדף זה אני רוצה להדגיש את היתרונות שקבלן ויזם יכול לקבל במקרים הבאים:

לפני שלב ביצוע חדר המשאבות:

א. ייעוץ באתרי בנייה, בירור כל פרטי התוכניות כנדרש ושווה ערך ובדיקת אפשרויות לשינויים.

ב. אישור הציוד המוצע ע״י המתכנן וקבלת אישורו לשינויים אם יש כאלה.

ג. תיאום עם מנהל עבודה או מהנדס האתר ועם החשמלאי והאנסטלטור על מנת למנוע מצבים הגורמים לעבודה מיותרת והפסדים כספיים.

המלצות להספקת הציוד לאתר ופיקוח על הרכבתו.

הכנה לביקורת עבור הגורמים כמו:

-         מהנדס אינסטלציה.

-         מכון התקנים.

-         חברת חשמל.

-         כיבוי אש.

-         רשות מקומית.