התקשרו עכשיו 
054-7820907
Facebook
 


מתן עדות – עד מומחה

הגשת דוחות עד מומחה למערכות שאיבה, הכשרה בקורס חוות דעת עדים מומחים שנערך מטעם המכון הישראלי לחוות דעת עדים מומחים ובוררים.

רשום באוגדן בתי המשפט ועורכי הדין בפרק הנדסת המים.