התקשרו עכשיו 
054-7820907
Facebook
 
 
בהמשך לכתבה הראשונה אשר צוין בה עד כמה מורכבת ההתייחסות אל המשאבה הצנטריפוגלית בתוך מיתקן אשר היא מורכבת בה ,רואה אני צורך לפרט חלק מהגורמים אשר משפיעים על משאבות צנטריפוגליות באופן ישיר ועקיף .
אנסה לחלק את הגורמים ל- 4 נושאים עיקריים שהם: הידראוליים , מכאניים , חשמליים , ואקוסטיים .
מהיבט ההידראולי יש להתאים את אופיין הפעולה של המשאבה לאופיין ההתנגדות של המיתקן  שבה היא פועלת . פעולה זו מחשב מהנדס אשר מתייחס  לכמות הנוזל שיש להעביר ביחידת זמן בצנרת נתונה לפי  סוג הצינור , קוטרו , אורכו , אופי ומספר האביזרים לאורך הצנרת אפיון סוג הנוזל צמיגותו , משקלו הסגולי , טמפרטורה ,ערך הגבה ( PH ) ,נוכחות מוצקים המרחפים וטיבם ורק לפי הנתונים המלאים אפשר לחשב את ההפסדים הנצברים לכל אורך המיתקן .אם כן , מובן לנו כי יש להתחיל ראשית בחישוב הספיקות המרביות שצורך המיתקן .
חישובים הללו עושה המהנדס המתכנן את המיתקן לפי חישובי כל הצרכנים אשר זקוקים לנוזל המסופק להם , לסיחרורו או לסילוקו .
יש לקחת בחשבון גם הפרשי גבהים בין מקור היניקה לסניקה אשר יוסבר כדלהלן: 

לקריאת הכתבה במלואה