התקשרו עכשיו 
054-7820907
Facebook
 

                                       הוראות אחזקה והפעלה של משאבות טבולות לביוב  - מאת אמנון יבלונסקי 
 
הפעלה ראשונית:
 
אזהרה
 •  יש לוודא שלא עומדים/עובדים על המשאבה.
 • במשאבה במבנה טבול יש לוודא שיש בתא הרטוב מים לשאיבה.
 
פעולות לביצוע:
 
 • במשאבה בהתקנה יבשה יש לוודא מים במעיל קירור – ויש לנקז אויר ממעיל הקירור.
 • בדוק מפסק מתח הזנה.
 • בדוק גובה שמן .
 • בדוק האם המאיץ מסתובב חופשי בעזרת היד.
 • בדוק מצב תקינות וחיבור "הגנות" במידה וקיימות.
 • וודא שגובה מים מכסה את המשאבה (במבנה טבול)
 • במשאבה יבשה – וודא המצאות מים בתא רטוב.
אזהרה
 • וודא שנוזל הנשאב מגיע למעיל הקירור , יש לנקז אויר במקביל.
 
המשך פעולות לביצוע
 
 • פתח ברזים (יניקה וסניקה).
 • וודא זרימה (אל-חוזר מתרומם) ומילוי הקו.
 • וודא ניקוז אויר משסתומי אויר בסניקה.
 • בדוק גובה מצופים והתאמתם.
 • הפעל משאבה בצורה ידנית ובדוק רעש ורעידות.
 • במידה וישנם רעידות או רעש חריג – הדמם את המשאבה , עד לגילוי מקור התופעה.
 • במידה ויש רעש/רעידות יש להפוך פאזה ולשנות כיוון סיבוב המנוע.
 • במידה ועדיין יש רעש – יש לוודא שכל אביזרי נלווה מחוזקים ונוקז האוויר.
 • בדיקת כיוון סיבוב המנוע: בדיקת לחץ בשעון מנומטר , בדיקת צריכת עומס זרם וכן בדיקת ספיקה .
 
אזהרה
לפני כל פעולת אחזקה/ בדיקה – יש לוודא שלוח הזנה מנותק ואין כל מתח חשמל למנוע המשאבה.
אין לפתוח את המשאבה כאשר יש סביבה נפיצה!
 
.
 
הגנות המשאבה בהתאם להזמנת הלקוח:
הגנת חום יתר טרמיסטור או קליקסון – סטנדרט.
ממסר לחות בראש מנוע – סטנדרט.
 
אופציות:
 
 1. למסבים ולסלילי מנוע.
אלקטרודה לחיווי חדירת מים לאגן שמן .
רגש רעידות .
 
 • יש לבדוק רעידות או רעש חריג – כיבוי המנוע עד לאיתור התקלה.
 • בדיקת כבל הזנת מנוע המשאבה שאינו מסתבך מתחת למשאבה.
 
טיפול חצי שנתי
 
 • הרמת משאבה ובדיקת מרווח בין מאיץ לבין בית כנף (1-0.7 מ"מ)
 • בדיקת בלאי חלפים (מאיץ , בית כנף וכו')
 • בדיקת שמן (צבע השמן).
 • חיזוק בורגי בסיס למובילים ובכלל.
 • בדיקת כבל מתח הזנה למנוע אם הוא יבש – להחליף במידה וכן.
 
טיפול שנתי
 
 • טיפול חצי שנתי + החלפת שמן SAE 10W30
 • במנועים עד 50 קילוואט יש צורך להחליף את השמן כאשר המשאבה בשכיבה , מעל 50 קילוואט ניתן להחליף את השמן במצב אנכי.
 
 טיפול מונע
 
 • החלפת מסבים כ 25,000 שעות עבודה.
  
                                    תפעול ותחזוקה של תחנות שאיבה וקווי סניקה לביוב
 
הפעולות מתייחסות למערכות הבאות :
משאבות הביוב הטבולות  והיבשות עם מנוע טבול .
לוחות הפיקוד והבקרה .
צנרת הסניקה בבור ומחוצה לו כולל האבזרים אשר מותקנים על צנרות הללו .
מבנים וחצר התחנה .
גנראטור חרום .
 
ככלל , פעולות תפעול ואחזקה של כל הציוד והמתקנים במכון יבוצעו בהתאם להוראות היצרן .
בכל תחנת שאיבה יהיו לפחות משאבת גיבוי אחת הנכנסת אוטומטית לפעולה במקרה תקלה באחת המשאבות שבתחנה .
דיזל גנראטור יכנס לפעולה באופן אוטומטי עם נפילת מתח חברת חשמל בכל תחנה שהוראות משרד הבריאות הגדירו חובת גנראטור.
כל תחנת שאיבה תחובר באמצעי שידור למרכז תפעול או למערכת טלפונים ניידים לניטור הקורה בתחנה .
כל מיתקן נדרש לתעד יומן פעולה ואחזקה באופן ידני או אלקטרוני .
 
אחזקה שוטפת :
בדיקת תקינות פעולת המערכות ע"י ביצוע סימולציה ע"י טכנאי מוסמך .
רישום שעות עבודה של כל מנוע , מדי זרם  ספיקה  ולחץ .
בדיקת הגנות חוסר זרימה .
בדיקת המשאבות ושאר המיתקנים כגון מאווררים ,מתקני הרמה ,מתקני גילוי וכיבוי אש ,מגובים מכאניים ,דחסנים , סגרים מכאניים מעקות בטיחות , מונעי החלקה למיניהם , מכסי הפתחים , וכ"ו .
טיפול באבזרי צנרת כגון מגופים , שסתומים אל חוזרים , שסתומי אויר .
בדיקת לוח הפיקוד לניקיונו , אטימותו לחרקים ואוורורו , החלפת רכיבים לפי הצורך .
שטיפה , ניקוי , פינוי פסולת , תיקון פגיעות ושברים ובלאי בתחנת השאיבה .
היה ונמצא תקלה או קלקול במיתקן יש להזמין גורמי חוץ לתיקון משאבות / מנועים / מתקני הרמה ( נדרש אישור יועץ בטיחות ) .
תיקון תקלות בלוח הפיקוד יבוצע על ידי יצרן הלוח או מומחה בתחום בעל רישיון חשמלאי מתאים .
ביצוע תיקונים בחצרות התחנה כגון תיקוני בטון סלילה , גדר ושער , מבנה , קירות תומכים , שמירת הניקיון של התחנה , ריסוס ,
ניכוש עשביה ,.
עבודות צבע תקופתיות של  הצנרת והמבנה במיוחד חלקי המתכת למניעת קורוזיה .
שימור המבנה באמצעות צביעתו , תיקוני טיח או ציפויים , חלונות , גג , וכ"ו .
שמירה על תקינות מכשירי המדידה .
טיפול בצנרת ואבזרי הצנרת לנזילות .
טיפול תקופתי בגנראטור  , במצברים ובמטען המצברים כולל עבודה בעומס .