איתור תקלות
__________________________

במנועים ומשאבות.
בצנרת ואביזריה.
בלוחות הפיקוד ואביזרי הפיקוד.
בעיות אקוסטיקה – רעשים חריגים.
בלאי מואץ.