התקשרו עכשיו 
054-7820907
Facebook
 

איך נבטיח בחירה נכונה של משאבת ביוב טבולה

הקדמה :
לאחר הקמת תחנת שאיבת ביוב והתקנת המשאבות והפעלתן אנו עדים לתופעות שאינן רצויות ותוהים
מה הגורמים להן להופיע :

התופעה הנפוצה ביותר הינה סתימות חוזרות ונשנות מידי חודש , שבוע ואף מידי יום . זו אינה תופעה נורמאלית
עבור משאבה שמתוכננת באופן פרטני לצנרת הסניקה והינה מהווה אינדיקציה ברורה שדגם המשאבה שנבחרה שגוי.

משאבת ביוב טבולה שנבחרה בקפידה ומותקנת כהלכה תפעל באמינות ויש להוציאה מתא השאיבה
לשרות תחזוקה תקופתי כללי בהתאם להוראות היצרן . תיקונים תכופים ותחזוקה יתרה גם הם מהווים אינדיקציה לבחירה שגויה של דגם המשאבה הגוררים להשבתת מיתקן השאיבה ועלויות גבוהות.

מה הם הסימנים שמצביעים על בחירה לקויה של משאבת ביוב טבולה ?

1. ירידה בביצועי המשאבה – יצביעו על חריגה מאזור נצילות גבוה של המשאבה או פעולה לא נכונה.

2. סתימות תכופות במשאבה – עקב מעבר חפשי במאיץ שאינו מתאים ,  סוג המאיץ , ואופי השפכים
    בהתאמה לדגם ומבנה המשאבה .

3. שחיקה מוגברת של אטמים מכנים ומיסבים – מצביע על בחירה לא נכונה של אופיין הידראולי של
    המשאבה כנגד התנגדות ככלית של צנרת הסניקה . אטמים ומיסבים תפקידם לצבור שנים של עבודה.

4. נזקים במשאבה – שחיקה ( ארוזיה ) ואיכול ( קורוזיה) במאיץ ובגוף המשאבה מצביע על אי התאמת
    דגם המשאבה לנוזלים הנשאבים , תכולת חול גבוהה , אי התאמה כימית וכדומה .

5. עומס על המשאבה והמנוע – משאבה צריכה לפעול באזור הנוחות שלה ,ולא היא משמידה את עצמה
    בקצב מואץ , ולכן יש להפעילה באזור שבה הנצילות הינה הגבוהה ביותר ( בסביבות ה- BEP  ) .

 6. הגנות – א. הגנות המנוע חייבות להיות מכוילות לעצמת הזרם המכסימאלי המותר למנוע הקיים .
                ב. גובה מפלס מינימאלי של הנוזל בתא השאיבה .
                ג. חוסר זרימה בצנרת הסניקה  ( פעולתה ללא נוזל או כנגד מגוף סגור ) .
                ד. חוסר פאזה .
                ה. היפוך פאזה .
                ו. חום יתר במנוע .
                ז. חדירת מים לתא השמן אשר מפריד בין המשאבה למנוע החשמלי  המהווה אינדיקציה
                   שאטם מכאני נשחק וקיימת סכנה לחדירת מים למנוע החשמלי .

אם כך , מה הם האלמנטים הקריטיים על מנת להעריך / לבחור משאבת ביוב טבולה ?

בפניה לספק משאבות חובה עליך לידע על :
  • הספיקה הנדרשת
  • העומד הנדרש
  • אופי השפכים – הנוזלים , המוצקים , האם ממגורים , או מתעשייה , חול שוחק , שומנים רבים , זבל בהמות וכ"ו .
  • טמפרטורת הנוזל .
  • ערך הגבה של הנוזל (PH ) – חומצי , בסיסי , נטרלי , והרכב כימיקלים חשוב ביותר .
  • חשש לנפיצות – נדרש מנוע מוגן התפוצצות (EX – MOTOR  )
  • מספר הפעלות בשעה ולמשך כמה זמן – לפי חישוב ספיקה שעתית מכסימאלית של השפכים הנכנסים לתא השאיבה .
  • לוודא הדרישות בלוח הפיקוד של המשאבה / המשאבות בתא .

בהצלחה
 אמנון יבלונסקי
יועץ מערכות שאיבה ומשאבות